Aan welke eisen moet een oog laser kliniek voldoen?

Eloise Bloniarz's picture

U zou graag zonder bril of lenzen door het leven willen gaan? U kunt uw beroep of lievelingssport door uw gezichtsbeperking moeilijk uitoefenen? U overweegt dus uw ogen te laten laseren maar staat nu voor de zware keuze welke kliniek voor u het meest geschikt zou zijn?. Er zijn een aantal dingen waarmee u rekening moet houden bij de keuze van een oog laser kliniek.

Is de kliniek voor u gemakkelijk te bereiken?

U doet er goed aan rekening mee te houden dat u, vanaf het vooronderzoek tot aan de nacontroles, de kliniek vaker zal moeten bezoeken; al dan niet met begeleiding.

Wordt de behandeling door een geregistreerd oogarts gedaan?

Vertrouwen is goed, kontrole beter. Staat uw oogarts in het Big register ingeschreven? En wilt u weten of uw oogarts een gecertificeerd refractiechirurg is, dan kan dat via website van de NGRC.

Welke technieken bieden ze aan?

Bied uw keuze meerdere oog laser technieken aan? Dit is van belang als blijkt dat het ene of andere techniek beter aan uw behoeftes, wensen en voorstellingen voldoet.

Maken ze gebruik van de meest moderne technologie?

De technologie verandert heel snel. Er wordt steeds op het voorafgaande gebouwd. Hoe modern en goed onderhouden de apparatuur van uw kliniek is, bepaalt grotendeels de kwaliteit van de resultaten.

Word er bij de ingreep volgens protocol gewerkt?

Behalve specialistische kennis en moderne apparatuur is het ook van belang dat er volgens protocol gewerkt word om mogelijke fouten te vermijden.
Krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een keuze te maken?

Heeft u vanaf het eerste gesprek met uw oog laser kliniek al het gevoel dat u bij een verkooppresentatie zit? Dat is geen goed teken. Serieuze klinieken geven u niet alleen goede informatie. Er word van u ook verwacht dat u formeel toestemming tot de ingreep verleent dmv een zogenaamd ‘informed consent’. U geeft daarmee aan dat u alle informatie heeft ontvangen, zich bewust is van de risico’s en instemt met de ingreep.

Krijgt u voldoende bedenktijd?

Voordat u uw ogen kunt laten laseren moet er een zogenaamd vooronderzoek plaatsvinden. Dit vooronderzoek bepaalt of u een oog laser kandidaat bent. Mocht het blijken dat u inderdaad in aanmerking komt om uw ogen te laseren, dan wilt u natuurlijk meteen een afspraak maken. Maar het is altijd goed om niet over één nacht ijs te gaan. U heeft recht op bedenktijd om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wordt er ook voldoende op de risico’s gewezen?

Vaak worden de mogelijke risico’s van oog laseren gebagateliseerd. Houdt u er rekening mee dat oog laseren ondanks alles een medische ingreep is? Het is dus belangrijk dat u alle voor en nadelen van de verschillende technieken kent en die goed met uw oogarts bespreekt, vóórdat u uw keuze maakt.

Kunt u ook ergens terecht als u verdere vragen of zelfs klachten heeft?

Natuurlijk zal alles naar wens verlopen. En u zal zich binnenkort een bril- of lensvrije blik in de tuin kunnen gunnen. Maar het is een goed gevoel te weten dat als er iets is, u ook ergens terecht kunt met uw vragen of klachten. Nog meer van van belang is het dat er dan ook naar u geluisterd wordt. We blijven uiteindelijk mensen.

Hoe zit het met de nazorg?

Krijgt u na het oog laseren een noodnummer mee? Is uw oogarts 24 uur te bereiken via het noodnummer? Hoe zit het met de nacontroles? Hoe vaak vinden die plaats? En hoe zit het met de medicatie? Krijgt u die ook meteen mee? Zijn de kosten in de prijs inbegrepen? Wat gebeurt er als de resultaten niet naar wens zijn? Welke garantie biedt uw kliniek?

Vergoed uw zorgverzekeraar het oog laseren bij deze kliniek?

Zorgverzekeraars vergoeden het oog laseren over het algemeen niet, tenzij het in een aanvullend pakket is opgenomen. Indien dit uw geval is doet u er goed aan te kontroleren of uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met de door u gewenste kliniek, zodat u de kosten vergoed kan krijgen.

Voldoen ze ook aan het ZKN keurmerk?

Uit onderzoek blijkt dat klinieken met het ZKN keurmerk steeds als goed of heel goed uit bus komen. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele daarvan zijn in dit lijstje opgenomen. Het keurmerk is niet verplicht, maar maakt het voor u eenvoudiger om een goede keus te maken en binnenkort zonder bril of lenzen van het leven te kunnen genieten.