De nieuwste technieken voor oog laseren

Eloise Bloniarz's picture

Voor het ooglaseren bestaan een reeks technieken waarvan de meest bekende LASEK, PRK, LASIK zijn. Samen met EPILASIK, FEMTOSECOND en FLEX behoren ze tot de technieken die het hoornvlies op de zogenaamde excimer laser ingreep voorbereiden.

Hoe werkt het?

Bij ooglaseren wordt na de voorbereiding door middel van een laserstraal de kromming van het hoornvlies zodanig aangepast dat afwijkingen van uw oogsterkte gecorrigeerd worden. Daarna heeft u dus geen bril of kontaktlenzen meer nodig.

LASEK/PRK/EPILASIK

Deze drie technieken hebben veel met elkaar gemeen. Bij alle drie wordt de oppervlak, oftewel epitheel, van het hoornvlies verwijdert of opzijgeschoven waarna de behandeling met de excimer laser kan beginnen. De eximerlaser verwijdert dan door verdamping een gedeelte van het hoornvlies totdat de gewenste kromming is bereikt.

Het hoornvlies wordt door de oogarts gespoeld. Dan wordt aan het einde van de behandeling, als bescherming, een zachte lens op het hoornvlies geplaatst.

LASIK

Bij Lasik word er onder druk een stukje hoornvlies gedeeltelijk weggesneden en opzijgeklapt, het zogenaamde flapje. Dan word met de excimer laser het onderliggende hoornvlies zo behandelt dat de gewenste kromming ontstaat. Hierna wordt ook bij deze techniek het oog gespoelt waarna het flapje weer wordt teruggeklapt.

Verschillen

Het grootste verschil tussen de eerstgenoemde technieken en LASIK is dus dat bij LASIK het gedeeltelijk weggesneden epitheel, het flapje, weer op zijn plaats wordt geschoven. LASIK is daardoor ook een technisch iets gecompliceerdere techniek en levert misschien daarom meer complicaties op.
Daartentegen is het minder pijnlijk als de LASEK/PRK technieken.

De nieuwste technieken op de markt

Nadat het oog laseren in de jaren ’80 werd geintroduceerd hebben zich verschillende ontwikkelingen gedaan. Eerst was er er PRK, dan de LASIK en tot slot SMILE.

Smile

Voor deze nieuwe techniek word de femtosecond laser van Calt Zeiss gebruikt. SMILE is het verreweg minst invasieve techniek dat er nu op de markt is. U heeft daardoor veel minder kans op de complicaties die bij de meer ‘ouderwetste’ methodes optreden.

Bij SMILE hoeft geen flapje meer gemaakt te worden, de gehele behandeling vind in een gesloten circuit, in het hoornvlies, plaats. Dat betekent dat de omgeving; temperatuur etc. veel minder invloed heeft op de nauwkeurigheid. Bovendien is bij SMILE het gehele process computergestuurd.

SMILE is niet hetzelfde als FEMTOSECOND waar dus toch een zogenaamde flapje word gemaakt vóór de eigenlijke laserbehandeling. Maar SMILE maakt wel gebruik van de FEMTOSECOND laser die door middel van een laserpuls zeer kleine sneetjes in het hoornvlies maakt.

Een groter gedeelte van het hoornvlies blijft intakt wat een nog kortere herstelperiode mogelijk maakt. Het enige nadeel miscchien is dat het voorlopig alleen voor de behandeling van bijziendheid en astigmatisme toegepast wordt.

Het beste voor u?

Aan de hand van de gegevens die tijdens het vooronderzoek worden verzameld zal de optometrist of oogarts een advies afgeven. Of u een geschikt kandidaat bent voor oog laseren en welke van deze technieken bij u de beste resultaten zullen opleveren, hangt van een aantal factoren af. Hoe groot is de afwijking? Hoe dik is uw hoornvlies? Zijn er andere medische indicaties? Uw leeftijd of persoonlijk voorkeur kunnen ook een rol spelen. Daarom is het zaak om tijdens het vooronderzoek alle voor en nadelen van het oog laseren goed met uw oogarts te bespreken.